2012
17A new directional brightness temperature model suits to the polymorphism canopy within the whole growth circle. Yongming Du, Qinhuo Liu, Hua Li, Biao Cao, Li Li. IGARSS 2012, 4202-4205. Web SearchBibTeXDownload
16The relationship between vegetation clumping index angular distribution and canopy spatial pattern. Biao Cao, Qinhuo Liu, Yongming Du, Hua Li, Li Li. IGARSS 2012, 5085-5088. Web SearchBibTeXDownload
15Based on PROSAIL and four scale model to estimation LAI from HJ-1B CCD2 data in Zhangye. Jing Zhao, Jing Li, Qinhuo Liu. IGARSS 2012, 6519-6522. Web SearchBibTeXDownload
14Monitoring vegetation phenology in China using time-series MODIS LAI data. Chuanfu Xia, Jing Li, Qinhuo Liu. IGARSS 2012, 48-51. Web SearchBibTeXDownload
13Evaluation of MODIS and NCEP atmospheric products for land surface temperature retrieval from HJ-1B IRS thermal infrared data with ground measurements. Hua Li, Qinhuo Liu, Yongming Du, Jinxiong Jiang, Heshun Wang. IGARSS 2012, 5057-5060. Web SearchBibTeXDownload
2011
12BRDF of Badain Jaran Desert retrieval using Landsat TM/ETM+ and ASTER GDEM data. Yuhuan Zhang, Bo Zhong, Qinhuo Liu, Hua Li, Lin Sun. IGARSS 2011, 1818-1821. Web SearchBibTeXDownload
11Calculation of clumping index of mixed pixel and scale analysis. Qingmiao Ma, Jing Li, Qiang Liu, Qinhuo Liu. IGARSS 2011, 775-778. Web SearchBibTeXDownload
10Land surface emissivity retrieval from HJ-1B satellite data using a combined method. Hua Li, Qinhuo Liu, Jinxiong Jiang, Heshun Wang, Qing Li, Lin Sun. IGARSS 2011, 301-304. Web SearchBibTeXDownload
9Split-window method for land surface temperature estimation from FY-3A/VIRR data. Jinxiong Jiang, Qinhuo Liu, Hua Li, Huaguo Huang. IGARSS 2011, 305-308. Web SearchBibTeXDownload
8Validation of the land surface temperature derived from HJ-1B/IRS data with ground measurements. Hua Li, Qinhuo Liu, Jinxiong Jiang, Heshun Wang, Lin Sun. IGARSS 2011, 293-296. Web SearchBibTeXDownload
2010
7A single-channel algorithm for land surface temperature retrieval from HJ-1B/IRS data based on a parametric model. Hua Li, Qinhuo Liu, Bo Zhong, Yongming Du, Heshun Wang, Qiao Wang. IGARSS 2010, 2448-2451. Web SearchBibTeXDownload
2009
6Simulation System Development of Infrared Remote Sensing Images: HJ-1B Case. Guijun Yang, Qinhuo Liu, Zhurong Xing, Wenjiang Huang, Xian Li. IGARSS (2) 2009, 670-673. Web SearchBibTeXDownload
5Study on Operational Applications in Crop Growth and Drought Monitoring using Multiple Satellite Data: Case Study in Xinjiang, China. Chuanfu Xia, Jing Li, Qiang Liu, Qinhuo Liu, Yong Tang, Yanjuan Yao. IGARSS (3) 2009, 451-454. Web SearchBibTeXDownload
2008
4An Airborne Remote Sensing Experiment for Catchment-Scale Water Cycle Study in a Typical Inland River Basin of China. Xin Li, Jian Wang, Mingguo Ma, Zeyong Hu, Tao Che, Peixi Su, Rui Jin, Weizhen Wang, Qiang Liu, Qing Xiao, Qinhuo Liu. IGARSS (2) 2008, 699-702. Web SearchBibTeXDownload
2007
3Application of a physical model to topographic and atmosphic correction in Jiangxi rugged area, China. Jianguang Wen, Qinhuo Liu, Qing Xiao, Xiaowen Li, Guijun Yang, Jie Chen. IGARSS 2007, 1647-1649. Web SearchBibTeXDownload
2Assessment of different topographic correction methods and their applications. Jianguang Wen, Qinhuo Liu, Qing Xiao, Xiaowen Li, Guijun Yang, Jie Chen. IGARSS 2007, 732-734. Web SearchBibTeXDownload
2005
1The MODIS-based npp model and its validation. Liangfu Chen, Yanhua Gao, Qinhuo Liu, Tao Yu, Xingfu Gu, Lei Yang, Yong Tang, Yong Zhang. IGARSS 2005, 3028-3031. Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research