2010
5The Most Redundant Sequences in Human CpG Island Library Are Derived from Mitochondrial Genome. Ximiao He, Shu Tao, Jing Jin, Songnian Hu, Jun Yu. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (8): 81-91 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2008
4MethyCancer: the database of human DNA methylation and cancer. Ximiao He, Suhua Chang, Jiajie Zhang, Qian Zhao, Haizhen Xiang, Kanthida Kusonmano, Liu Yang, Zhong Sheng Sun, Huanming Yang, Jing Wang. Nucleic Acids Research (36): 836-841 (2008). Web SearchBibTeXDownload
2005
3ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Jing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (33): 438-441 (2005). Web SearchBibTeXDownload
2SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Jing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu. Nucleic Acids Research (33): 399-402 (2005). Web SearchBibTeXDownload
2004
1BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (32): 377-382 (2004). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research