2010
23Document classification for mining host pathogen protein-protein interactions. Lanlan Yin, Guixian Xu, Manabu Torii, Zhendong Niu, Jose M. Maisog, Cathy H. Wu, Zhang-Zhi Hu, Hongfang Liu. Artificial Intelligence in Medicine (49): 155-160 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
22Generating Abstract Networks Using Multi-relational Biological Data. Paul Caravelli, Mitchell Beard, Brian Gopalan, Lisa Singh, Zhang-Zhi Hu. IV 2009, 331-336. Web SearchBibTeXDownload
21Research Paper: BioTagger-GM: A Gene/Protein Name Recognition System. Manabu Torii, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu, Hongfang Liu. JAMIA (16): 247-255 (2009). Web SearchBibTeXDownload
2008
20Document Classification for Mining Host Pathogen Protein-Protein Interactions. Guixian Xu, Lanlan Yin, Manabu Torii, Zhendong Niu, Cathy H. Wu, Zhang-Zhi Hu, Hongfang Liu. BIBM 2008, 461-466. Web SearchBibTeXDownload
19iProLINK: A Framework for Linking Text Mining with Ontology and Systems Biology. Zhang-Zhi Hu, K. Bretonnel Cohen, Lynette Hirschman, Alfonso Valencia, Hongfang Liu, Michelle G. Giglio, Cathy H. Wu. BIBM 2008, 467-472. Web SearchBibTeXDownload
18Bioinformatic Databases. Katherine G. Herbert, Junilda Spirollari, Jason Tsong-Li Wang, William H. Piel, John D. Westbrook, Winona C. Barker, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu. Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering 2008. Web SearchBibTeXDownload
2007
17Dependence network modeling for biomarker identification. Peng Qiu, Z. Jane Wang, K. J. Ray Liu, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu. Bioinformatics (23): 198-206 (2007). Web SearchBibTeXDownload
16Framework for a Protein Ontology. Darren A. Natale, Cecilia N. Arighi, Winona C. Barker, Judith A. Blake, Ti-Cheng Chang, Zhang-Zhi Hu, Hongfang Liu, Barry Smith, Cathy H. Wu. BMC Bioinformatics (8) (2007). Web SearchBibTeXDownload
15A comparison study on algorithms of detecting long forms for short forms in biomedical text. Manabu Torii, Zhang-Zhi Hu, Min Song, Cathy H. Wu, Hongfang Liu. BMC Bioinformatics (8) (2007). Web SearchBibTeXDownload
14Mapping Gene/Protein Names in Free Text to Biomedical Databases. Hongfang Liu, Manabu Torii, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu. ICDM Workshops 2007, 101-106. Web SearchBibTeXDownload
2006
13An online literature mining tool for protein phosphorylation. X. Yuan, Zhang-Zhi Hu, H. T. Wu, Manabu Torii, Meenakshi Narayanaswamy, K. E. Ravikumar, K. Vijay-Shanker, Cathy H. Wu. Bioinformatics (22): 1668-1669 (2006). Web SearchBibTeXDownload
12Substring selection for biomedical document classification. Bo Han, Zoran Obradovic, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu, Slobodan Vucetic. Bioinformatics (22): 2136-2142 (2006). Web SearchBibTeXDownload
11BioThesaurus: a web-based thesaurus of protein and gene names. Hongfang Liu, Zhang-Zhi Hu, Jian Zhang, Cathy H. Wu. Bioinformatics (22): 103-105 (2006). Web SearchBibTeXDownload
10Research Paper: Quantitative Assessment of Dictionary-based Protein Named Entity Tagging. Hongfang Liu, Zhang-Zhi Hu, Manabu Torii, Cathy H. Wu, Carol Friedman. JAMIA (13): 497-507 (2006). Web SearchBibTeXDownload
2005
9Dynamically Generating a Protein Entity Dictionary Using Online Resources. Hongfang Liu, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu. ACL 2005. Web SearchBibTeXDownload
8Literature mining and database annotation of protein phosphorylation using a rule-based system. Zhang-Zhi Hu, Meenakshi Narayanaswamy, K. E. Ravikumar, K. Vijay-Shanker, Cathy H. Wu. Bioinformatics (21): 2759-2765 (2005). Web SearchBibTeXDownload
7DynGO: a tool for visualizing and mining of Gene Ontology and its associations. Hongfang Liu, Zhang-Zhi Hu, Cathy H. Wu. BMC Bioinformatics (6): 201 (2005). Web SearchBibTeXDownload
2004
6iProLINK: an integrated protein resource for literature mining. Zhang-Zhi Hu, Inderjeet Mani, Vincent Hermoso, Hongfang Liu, Cathy H. Wu. Computational Biology and Chemistry (28): 409-416 (2004). Web SearchBibTeXDownload
5The iProClass integrated database for protein functional analysis. Cathy H. Wu, Hongzhan Huang, Anastasia N. Nikolskaya, Zhang-Zhi Hu, Winona C. Barker. Computational Biology and Chemistry (28): 87-96 (2004). Web SearchBibTeXDownload
4The PIR integrated protein databases and data retrieval system. Hongzhan Huang, Zhang-Zhi Hu, Baris E. Suzek, Cathy H. Wu. Data Science Journal (3): 163-174 (2004). Web SearchBibTeXDownload
3PIRSF: family classification system at the Protein Information Resource. Cathy H. Wu, Anastasia N. Nikolskaya, Hongzhan Huang, Lai-Su L. Yeh, Darren A. Natale, C. R. Vinayaka, Zhang-Zhi Hu, Raja Mazumder, Sandeep Kumar, Panagiotis Kourtesis, Robert S. Ledley, Baris E. Suzek, Leslie Arminski, Yongxing Chen, Jian Zhang, Jorge Louie Cardenas, Sehee Chung, Jorge Castro-Alvear, Georgi Dinkov, Winona C. Barker. Nucleic Acids Research (32): 112-114 (2004). Web SearchBibTeXDownload
2003
2The Protein Information Resource. Cathy H. Wu, Lai-Su L. Yeh, Hongzhan Huang, Leslie Arminski, Jorge Castro-Alvear, Yongxing Chen, Zhang-Zhi Hu, Panagiotis Kourtesis, Robert S. Ledley, Baris E. Suzek, C. R. Vinayaka, Jian Zhang, Winona C. Barker. Nucleic Acids Research (31): 345-347 (2003). Web SearchBibTeXDownload
2002
1The Protein Information Resource: an integrated public resource of functional annotation of proteins. Cathy H. Wu, Hongzhan Huang, Leslie Arminski, Jorge Castro-Alvear, Yongxing Chen, Zhang-Zhi Hu, Robert S. Ledley, Kali C. Lewis, Hans-Werner Mewes, Bruce C. Orcutt, Baris E. Suzek, Akira Tsugita, C. R. Vinayaka, Lai-Su L. Yeh, Jian Zhang, Winona C. Barker. Nucleic Acids Research (30): 35-37 (2002). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research