2012
22An improved clonal selection algorithm for articulated human motion tracking. Yi Li, Zhengxing Sun. ICDIM 2012, 215-220. Web SearchBibTeXDownload
21Image-based irregular needling embroidery rendering. Kewei Yang, Jie Zhou, Zhengxing Sun, Yi Li. VINCI 2012, 87-94. Web SearchBibTeXDownload
2010
20Sketch-Based 3D Face Modeling for Virtual Character. Wei Jiang, Zhengxing Sun. T. Edutainment (4): 215-228 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
19A Method of 3D Garment Model Generation Using Sketchy Contours. Yaoye Zhang, Zhengxing Sun, Kai Liu, Yan Zhang. CGIV 2009, 205-210. Web SearchBibTeXDownload
18QuickDiagram: A System for Online Sketching and Understanding of Diagrams. Liu Wenyin, Xiangfei Kong, Yiming Wang, Chester Wan, Cheuk-Yin Ho, Tong Lu, Zhengxing Sun. GREC 2009, 130-141. Web SearchBibTeXDownload
17Semi-automatic Roof Reconstruction. Tong Lu, Yubin Yang, Feng Su, Zhengxing Sun. ICDAR 2009, 723-727. Web SearchBibTeXDownload
2008
16Texture synthesis based on Direction Empirical Mode Decomposition. Yan Zhang, Zhengxing Sun, Wenhui Li. Computers & Graphics (32): 175-186 (2008). Web SearchBibTeXDownload
2007
15A Sketch-Based Cooperative Diagramming Tool for Conceptual Design. Wei Jiang, Zhengxing Sun. CAD/Graphics 2007, 36. Web SearchBibTeXDownload
2006
14COSINE: A Sketch-Based Interactive Environment for Cooperative Design. Wei Jiang, Zhengxing Sun, Wentao Zheng. CSCWD 2006, 348-353. Web SearchBibTeXDownload
13A Framework for Sketch-Based Cooperative Design. Wei Jiang, Zhengxing Sun. CSCWD (Selected Papers) 2006, 139-148. Web SearchBibTeXDownload
12Dynamic User Modeling for Sketch-Based User Interface. Zhengxing Sun, Bin Li, Qiang Wang, Guihuan Feng. Edutainment 2006, 1268-1273. Web SearchBibTeXDownload
11Creating Dynamic Panorama Using Particle Swarm Optimization. Yan Zhang, Zhengxing Sun, Wenhui Li. ICAT 2006, 676-685. Web SearchBibTeXDownload
10Online Composite Sketchy Shape Recognition Based on Bayesian Networks. Zhengxing Sun, Lisha Zhang, Bin Zhang. ICNC (2) 2006, 506-515. Web SearchBibTeXDownload
9Relevance Feedback for Sketch Retrieval Based on Linear Programming Classification. Bin Li, Zhengxing Sun, Shuang Liang, Yaoye Zhang, Bo Yuan. PCM 2006, 201-210. Web SearchBibTeXDownload
2005
8Informal User Interface for Graphical Computing. Zhengxing Sun, Jing Liu. ACII 2005, 675-682. Web SearchBibTeXDownload
7Sketch Retrieval Based on Spatial Relations. Shuang Liang, Zhengxing Sun, Bin Li. CGIV 2005, 24-29. Web SearchBibTeXDownload
6Sketch Parameterization Using Curve Approximation. Zhengxing Sun, Wei Wang, Lisha Zhang, Jing Liu. GREC 2005, 334-345. Web SearchBibTeXDownload
5Online Composite Sketchy Shape Recognition Using Dynamic Programming. Zhengxing Sun, Bo Yuan, Jianfeng Yin. GREC 2005, 255-266. Web SearchBibTeXDownload
4Adaptive Online Multi-stroke Sketch Recognition Based on Hidden Markov Model. Zhengxing Sun, Wei Jiang, Jianyong Sun. ICMLC 2005, 948-957. Web SearchBibTeXDownload
2004
3An online composite graphics recognition approach based on matching of spatial relation graphs. Xu Xiaogang, Zhengxing Sun, Binbin Peng, Xiangyu Jin, Wenyin Liu. IJDAR (7): 44-55 (2004). Web SearchBibTeXDownload
2An Svm-Based Incremental Learning Algorithm For User Adaptation Of Sketch Recognition. Binbin Peng, Wenyin Liu, Yin Liu, Guanglin Huang, Zhengxing Sun, Xiangyu Jin. IJPRAI (18): 1529-1550 (2004). Web SearchBibTeXDownload
2003
1User Adaptation for Online Sketchy Shape Recognition. Zhengxing Sun, Liu Wenyin, Binbin Peng, Bin Zhang, Jianyong Sun. GREC 2003, 305-316. Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research